Dana 6.9.2014. god. navršava se 6 mjeseci otkako nije sa nama naša draga majka, nana


IMAMOVIĆ (SADA) MEJRA


Bol nije u suzama niti u riječima, bol je u našim srcima gdje ćeš ostati voljena i nikad zaboravljena.

Tvoji najmiliji

Kćerke: Kasima, Neira, unučad Emma i Benjamin (Beni)