Prvog jula 2015. godine bilo je tačno šest mjeseci kako je iznenada zaspala, a šestog jula navršila bi tek 35 godina, naša princeza


IMAN (MOHAMEDA) MIDHAT

6.7.1980. - 1.1.2015.  -