Sjećanje


Navršava se 20 godina od kada sa nama nije naš dragi brat


ISMET (HALIDA) KORO


Vrijeme teče, ali si ti u našim mislima kroz naša sjećanja i uspomene.

S ljubavlju i poštovanjem,
Tvoja braća, Rifat, Zaim i Jakub