SJEĆANJE

na naše drage


ISMETU ŠEHIĆ
rođ. AJANOVIĆ

20.11.1949.  -  2.10.2002

VAHIDU SMAJIĆ
rođ. AJANOVIĆ

09.05.1939.  -  29.10.2004

Nikada vas ništa neće moći zamijeniti u našim životima i ispuniti prazninu koja je ostala iza vas!

Vaša sestra Koch Halida (Lida), zet Kurt i sestrić Denis