POSLJEDNJI POZDRAV


JASENKO JAHIĆ


Bato vidimo se na nekom boljem mjestu, a do tada ćeš uvijek biti u našim mislima.

Tvoji Fudbaleri i D13