SJEĆANJE


Dana, 07.08.2017. navršava se godina dana sjećanja na našu:


Jasmina (Ismet) Šišić
rođ. Šišić

1945.  -  2016.

Goražde


Vrijeme prolazi, ali ne donosi zaborav. Hvala ti za svu ljubav i dobrotu koju si nam dala!

Tvoji najmiliji.