Jasminka Ćupina
rođ. Kapetanović

Mostar


Tvoja duša nije išla po koncu ni rasla poput trske


Tvoja duša se otvarala za druge kao lotos sa bezbroj latica


Prekratko si bila sa nama, ali si ostavila neizbrisiv trag


 


Tvoji najmiliji