Draga mama


Jasminka Cupina
rođ. Kapetanovic

MostarNi sve ove protekle godine nisu umanjile nasu bol za tobom, jer moć dobrih ljudi ostaje i poslije njihove smrti. Tvoja dobrota srca uvijek nam je davala svjetlost u mraku,