Posljednji pozdrav našem dragom stricu


Josip (Pero) Kalem


Čuvat ćemo uspomenu na tebe

Dubravka i Ankica sa obitelji