Jović (Mihajlo) Blagoje


S ljubavlju,
Supruga sa kćerkom, zetom i unucima