Kasim (Muhamed) Imamović

21.03.1977. 21.03.2015.Njegovi: sin Besim, unuke Kasima i Neira, praunučad Emma i Benjamin (Beni).