Sjećanje


KEMAL (MUSTAFA) ABDIHODŽIĆ

1950.  -  2006.


Tvoji: Dubravka, Vedran, Sabina i Jadranka