Kolašinac Irma


Sinoć si mi dušo prošetala kroz snove. Rasule se kose crne duge tvoje. Htjedoh ti reći koliko mi fališ, ali ti nestade u džennetskoj bašči.

Tvoja tetka Amila

Moja dušo zaboravit te neće, moje srce preboljeti neće. Oči moje čeznu da te vide, usne još jednom da te poljube i kažu ti "VOLIM TE SINE".

Tvoj dedo Isaković Bećir

Neka ti Allah dž.š. podari lijepi Džennet, i otvori džennetske kapije!