Našoj dragoj profesorici i prijateljici


.


Lamiji Hadžiosmanović


.

Senada i Majo