Lejla Ramić

05.03.1988  -  24.04.2003

Teško je gledati tvoju generaciju, a u njoj ne vidjeti tebe. Možda plemenite duše kratko žive, ali vječno traju u našim srcima.

Neka ti dragi Allah podari džennetske ljepote.

Mama Elma, majka Fevza, dedo Omer, Deni, Tarik, Dina i Senad.