navršava se godina dana otkako nisi snama


nikad te nečemo zaboraviti


Magdalena Vukovič
rođ. Bery

septembar 2015  -  septembar 2016

Sarajevo


naša draga Magadlena Bery

našoj dragoj prijateljici

Magdalena BeryOd :Dino ,Alma ,Elma , Rahinat i Sabiha Dževlan i Nermina i ilda Beševič