POSLJEDNI POZDRAV


Maja (Edina) Bahtić


Nadamo se da će tvoja prerano prekinuta mladost naći vječni mir, a uspomena na tvoj osmijeh pružiti utjehu tvojim najmilijim,


Tetka Almasa s porodicom