Zauvijek si u našim srcima


Nedostaješ nam neizmjerno


Malik (Selim-beg) Kulenović

Jajce


Dragi naš,

od kada nisi sa nama, dio nas je otišao nepovratno. Zauvijek si u nasim mislima i srcima.


Supruga Hatidja, kćerka Arma, sinovi Amer i Mugdim. Unuci: Omar, Marlon, Ishak, Ruby i Melina.