Posljednji pozdrav


Marija - Maja Cvetković


Sunce moje drago svaki dan je pun tuge i bola bez tebe. Dok živim ja ti ćeš živjeti u mom srcu i mislima. Ljubi te tvoja majka Zaga