Sjećanje


Marija-Marica Juričić
rođ. Kahan


Tvoja dobrota I veseli lik uvijek će biti s nama .

  Sjećanja su velika kao I tvoje srce.

 

Dario , Mateo , Tanja I Željko