SJEĆANJE


MEHMED (MEHO) KARADŽA


Tvoju dobrotu i tvoj karakter ni jedna riječ ne može opisati.
Nedostaješ nam dajdža?

Tvoj Arman sa porodicom