Poslijednji selam


Mehmed (Alija) Mahmić
rođ. Mahmić

04.07.1937  -  20.7.2014

Maglaj


Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom koja je ostala iza voljenog supruga, oca i djeda.

Datum objave

29.08.2014.