Mehmed Novalić


19. 6.2000 - 19. 6. 2011

S ljubavlju i poštovanjem vas se sjećamo i spominjemo.

Kćerke: Saliha Ćeremida, Azra Mahmutagić i Mejrima Karamehmedović sa porodicama.