Sječanje našeg dragogMehmed Šejto

12.09.2013.  -  12.09.2016.

Zauvijek češ ostati u našim srcima i lijepim uspomenama na tvoju dobrotu i plemeniti lik

Supruga Zumra, sinovi Suad i Salko, unuci Dino i Alem, snahe Indira i Esma i brat Rasim sa porodicom