Mehmedalija (Mehmed) Kahvedžić

iz Odžaka


Nedostaješ mi jer si bio dobar i bitan u mom životu.

Tvoja supruga Safeta i kćerke koje su te uvijek voljele i poštovale.