Posljednji selam našem dragom


Mehmedalija (Ibro) Rapa


Čuvat ćemo sjećanje na dobrog i plemenitog čovjeka.
Molimo Allaha dž.š. da ti podari lijepi Džennet.

Porodica Džebo