Voljenom suprugu, tati i dedi


MEHMEDALIJI - ALJI REŠIDOVIĆU


Uvijek si bio i zauvijek ćeš biti u našim srcima i mislima.

Tvoji: Dinka, Vedrana, Jesenka i Noah