Sjećanje na našu dragu


Mejra Junuzović


U našim srcima ostaćeš uvijek voljena, u mislima nikada zaboravljena

Kćerka Kurić Hasija, unuk Kemal i unuka Džana