POSLJEDNJI POZRAV

dragom prijatelju i saradniku


MENSUR (ŠEĆO) ČAUŠEVIĆ


Zauvijek ćeš ostati u našem sjećanju.

Džemail Vlahovljak sa porodicom