Navršilo se 40 dana kako nije sa nama naš zet


Mesud Hajdarhodžić - Sudo


Puno nam nedostaješ!

Šura: Muris, svastike: Hajrija i Igbala.