Navršilo se 40 tužnih dana od kada si postao naša čežnja, voljeni naš Sudo


Mesud - Sudo Hajdarhodžić


Ali smrt nije kraj, jer voljeni ne umiru dok žive oni koji ih vole.

Supruga Magba, kćerka Jasna i Lejla sa porodicom