SJEĆANJE


MIHAJL - MIŠO FERKOVIĆ

iz Tuzle


Od tuge i očaja čuva nas Tvoja ljubav i Tvoja dobrota. Dug će biti vijek ljubavi za Tebe, duži i od naših života.

Supruga Jasna, kćerka Irma, zet Igor, unuk Ivan i unuka Darija