Milene Nuhbegović

iz Tešnja


Sa lijepim uspomenama na tvoj lik, još si uvijek prisutna među nama.

Tvoje kolegice i kolege iz Općinskog organa uprave Tešanj.