Posljednji selam našoj dragoj


Mireli Ćosović


S ljubavlju koju smrt ne prekida, živiš i živjet ćeš u našim srcima i mislima.

Tvoji: Tetak Ahmo, tetka Mevla i Sabina sa porodicom.