SJEĆANJEMIRSAD BATLAK

06.02.2015.  -  06.02.2017.

ANER BATLAK

20.02.2014.  -  20.02.2017.

Zauvijek će te ostati u našim srcima.
Puno vas volimo.

Višnja, Admir, Christine, Theo i Max