SJEĆANJE

na naše drage roditelje, nanu i djeda


MIRSAD PIRIĆ

13.06.1951.  -  04.11.2019.

ADVIJA PIRIĆ, rođ. MUJAČIĆ

22.4.1952.  -  21.10.2011.

Kada nam odlazi neko drag, ne boli smrt, već boli sve ono što ide poslije.

Boli praznina koja nikad neće biti popunjena.

Boli nemogućnost da još nešto uradimo za njega.

Bole riječi koje nismo rekli, a mogli smo.

Bole suze. Bole uspomene. Bole ćutanja...

Merima, Mirza, Elnur, Mirjana, Omar i Dani