Mirza Čavčić


gledala sam te deset, sto, hiljadu puta kako si odlazio
gledala s radošću svaki put
vratit’ ćeš se, znam

gledala sam te deset, sto, hiljadu puta kako si se smijao
gledala s radošću svaki puti
skreno je, znam

gledala sam te deset, sto, hiljadu puta kako si patio
patila s tobom svaki put
i ti si sa mnom, znam

slušam u tišini riječi tvoje
ponavljam ih bez glasa

voljet’ ću sve što si ti volio
pazit’ ću na sve one na koje si ti pazio

gledam, evo, još je