Posljednji pozdrav dragom bratu i daidži


MUAMER - AMER KAPETANOVIĆ


Dragi Amere,
Duša će uvijek boljeti, srce će uvijek patiti, a mi ćemo te uvijek voljeti i od zaborava čuvati.
Neka ti dragi Allah dž.š. otvori sve dženetske kapije, jer samo tamo je tvoje mjesto.

S ljubavlju i poštovanjem: sestra Razija i zet Edhem Uzunović, sestrične Vildana Bikić i Sanela Veletovac sa porodicama