Tužno sjećanje
na našu dragu suprugu i mamu


MUBERA ŠAHINPAŠIĆ rođ. HEBIB

11.02.2001. - 11.02.2019.


S velikom ljubavlju i poštovanjem,

Tvoj suprug i djeca sa porodicama.