Sjećanje na dragog supruga i oca


Mugdim (Huso) Efendira


El -Fatiha

Supruga Adna i sinovi: Emin, Enver i Hasen