SJEĆANJE NA VOLJENOG


Muhamed Čormehmedović


Tugu i bol godine ne brišu, već je samo jačaju...

SILNO NAM NEDOSTAJE: Supruga Halida, sin Mustafa, kćerka Amela, zet Dženan, snaha Mahalia, unuci Dženana, Amela, Mustafa i Emma