Posljednji pozdrav


ocu našeg kolege


Muhamed (Mehmeda) Lipa

1934  -  2018

Anesa, Alisa, Edina, Minela, Aida, Alma, Jelena i Gorana