Muhamed Pilavdžić

26.05.1992  -  26.05.2012

Sjećanje na tebe neizbrisivo u našim mislima i srcima

Sanja i familija Bošnjak