Sjećanje


Mula Hamidović
rođ. Sejdinović

1931.  -  2001.

Voljeni ne umiru sve dok žive oni koji ih vole.

Ismet, Edina i Maja