Posljednji selam

našem kolegi


Mumin (Asim) Bajraktarević


Bilo je zadovoljstvo raditi sa tobom!

Molimo Allaha, dž.š., da mu podari lijepi Džennet, a supruzi - našoj poštovanoj kolegici i porodici sabur.

Uposlenici Općine Trnovo

Općinski načelnik
Ibro Berilo