SJEČANJE


Na naše drage


Munevera (Nusret) Djana

01.03.2019  -  01.03.2020

Munib (Avdija) Djana

20.11.2019  -  01.03.2020

Zauvjek ostajete u našim srcima

Tvoji Dževad, Tanja, Denis i Emina

napomena