„Zaista smo mi Allahovi i zaista se Njemu vraćamo“


POSLJEDNJI SELAM


Munib Pišmo


Dragom komšiji i prijatelju.

Bekto Čengić sa porodicom

_