ZAUVIJEK ĆEŠ OSTATI U NAŠIM SRCIMA
DANAS SE NAVRŠAVA 6 MJESECI KAKO VIŠE NIJE
SA NAMA NAŠA DRAGA MAMA


MUNIRA ZUBČEVIĆ

12.5.2017.  -  12.11.2017.

SARAJEVO

S POŠTOVANJEM I LJUBAVLJU

TVOJI: SUPRUG ASIM, KĆERKE: KIMETA, SADETA, ELMA SA SVOJIM PORODICAMA