Sjećanje na


Muris Bekrić

14.11.2015.  -  14.11.2018.

Zauvijek ćeš ostati u našim uspomenama


Od raje iz UN-a: Amela, Bilja, Čusto,Jasenko, Aldo i Adison