DANA 1.9.2016 GODINE NAVRŠAVA SE TUŽNA GODINA DANA OD SMRTI MOG DRAGOG SUPRUGA.


MUŠANA (MALJE) HADŽIALJEVIĆAUVIJEK U MOM SRCU I MISLIMA LJUBAVI MOJA.
VOLIM TE .TVOJA SUPRUGA RADA